מהן תביעות ליקויי בניה ?

תביעות ליקויי בניה הינן כל התביעות שעילתן אי התאמה בין הוראות החוק התקנים החלים ומפרט הבית או הדירה לבין מה שניתן בפועל .

מהן הדרישות שעל הדייר לעמוד בהן על מנת שיזכה בתביעתו כנגד הקבלן בגין ליקויי בניה?

תביעות ליקויי בניה כוללות בתוכן בדרך כלל שני מרכיבים עיקריים:

1. ליקויי הבניה אשר בגינם מוגשת התביעה.

2. עוגמת נפש שנגרמה בעקבות הליקויים.

הדייר הרוכש בית או הדירה מעוניין לקבל אותם תקינים וכמובן בהתאם למפרט המצורף לחוזה ולתקנים. . החוק מחייב את הקבלן לבנות את הממכר לפי תקני הבניה החלים בעת הבניה. תקני הבניה הישראלים מציבים דרישות מינימום אשר חריגה מהם מהווה בין היתר עבירה פלילית. ניתן אך להוסיף על דרישות התקן אולם לא ניתן להפחית מהן.

לאחר שקיבל הרוכש לידיו את הדירה שקנה במיטב כספו , עליו לבדוק אותה היטב, בדיקות כאלה מבוצעות בדרך כלל בידי חברות בדק בית אשר התמחותן בגילוי ליקויים ואי התאמות בבתים ובדירות. במידה והדייר גילה ליקוי כלשהו בדירתו , כגון , שקיעת מרצפות או סדקים בקירות, עליו להודיע על כך לקבלן ולאפשר לו לתקן את הליקויים.

הקבלן חייב על פי חוק לתקן את הליקויים ואולם חובה מקבילה חלה על הדייר לתת לקבלן אפשרות סבירה לבצע את התיקונים. דייר שמנע מהקבלן את ביצוע התיקונים מסתכן באובדן הזכות לקבל פיצויים. הדייר גם חייב לעשות כל מאמץ סביר בכדי לגלות את הליקויים הקיימים, בתוך תקופות הבדק והאחריות – הקבועות בחוק המכר דירות. כך לדוגמא דייר שקיבל את דירתו עם מרצפות קרמיקה שאין תואמות , יכול בבדיקה פשוטה לראות את אי ההתאמה ולהודיע על כך מבעוד מועד לקבלן כדי שיחליף את המרצפות. במידה והדייר שקט על שמריו ולא הודיע לקבלן על אי ההתאמה בתוך זמן סביר, הדייר מסתכן בכך שמלאי הקרמיקה שיש לקבלן או ליצרן יגמר והיצרן שוב לא יוכל למצוא עבורו מרצפות בגוון מתאים. במקרה כזה לא יוכל הדייר לדרוש מהקבלן להחליף את הריצוף כולו לריצוף בגוון מתאים. לסיכום חובתו של הדייר לעשות כל מאמץ כדי גלות בפרק זמן סביר את את הליקויים בדירתו ולהודיע לקבלן עליהם כמה שיותר מהר מהרגע בו הוא גילה את הליקוי.

כאשר מדובר בפגם שהתגלה לאחר תקופה שמחוץ לתקופת האחריות עדיין לא נסתם הגולל על התביעה. יש לבדוק כל מקרה לגופו, מה מקור הליקוי , מה הגורם לליקוי , האם הדייר יכול היה למנעו או לגלותו מבעוד מועד. כל אלו הן שאלות שעל בית המשפט יהיה לתת עליהן את הדעת.

תגיות: מהן תביעות ליקויי בניה

 

התקשר אלינו:

054-5987144

צור איתנו קשר:

golanjonathan@gmail.com

כתובת המשרד:

רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל-אביב