ליקויי בניה שאלות ותשובות

 1. חלפו שנים רבות מאז שהדירה נרכשה וכעת נמצאו ליקויים חמורים. למי עלי לפנות?

חוק המכר קובע כי במקרים המכונים"אי התאמה יסודית"תקופת הבדק והאחריות תארך 20 שנה. מכך עולה, כירוכשי דירה (כולל חליפיהם , מי שרכש מיד שניה ושלישית) רשאים להגיש תביעה בגין ליקויים כנגד הקבלן אף בחלוף 7 שנים ממועד העמדת הדירה לרשותם במידה ויוכיחו כי קיימת "אי התאמה יסודית"  בדירה, כאשר הכוונה לכשל קונסטרוקטיבי בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין ונוגעת להבטחת יציבותו.

  2. קניתי דירה מיד שניה, האם אני יכול לתבוע את הקבלן?

 קונה משנה וכן גם כל מי שקנה ממנו רשאי לתבוע בגין ליקויי בניה. חוק המכר מחיל את הוראותיו גם על קונה יד שניה המכונה בחוק "קונה משנה". חוק המכר קובע כי קונה משנה נחשב "מי שרכש דירה מקונה וכן חליפיו וחליפי הקונה".

3. רכשתי דירה אך לא צורף מפרט טכני לחוזה , מהן זכויותי?

עליכם לציין עובדה זו בפני מהנדס בדק הבית שיבדוק את דירה וגם בפני עורך הדין המטפל. משמעות אי צירוף מפרט לחוזה היא רבה. חוק המכר קובע כי :" מוכר שלא מסר מפרט יראוהו על אף האמור בחוזה המכר שבין המוכר לקונה כמי שהתחייב למסור את הדירה לקונה כשכל דבר שצריך היה לפרט במפרט הוא באיכות גבוהה בהתחשב בנסיבות הענין".

4. לחוזה הרכישה מצורפות הוראות תחזוקה. מה משמעותן?

רוכש הדירה חייב לקרוא וללמוד את הוראות התחזוקה. חוק המכר קובע כי על המוכר לצרף לחוזה מכר דירה מפרט המתאר בצורה מפורטת את רכיבי הדירה, ובנוסף לכך עליו לצרף גם ספר תחזוקה הכולל הוראות שימוש והפעלה. הוראות התחזוקה מחייבות את הרוכש לעיין בהן, ללמדם ולפעול על פיהם.

במידה והדייר לא עשה כן, יוכל הקבלן לטעון כי הרוכש התרשל משום שלא פעל בהתאם להוראות ובהתאם לכך להקטין או אף לבטל כליל את אחריותו להימצאותם של ליקויי בניה.

תגיות:

ליקויי בניה שאלות ותשובות

התקשר אלינו:

054-5987144

צור איתנו קשר:

golanjonathan@gmail.com

כתובת המשרד:

רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל-אביב