חוק המכר דירות – פרשנות

חוק המכר דירות תשל"ג-1973– פרשנות

חוק המכר דירות - פרשנות


בחוק המכר (דירות), 
נקבע שהמוכר חייב לצרף לחוזה מפרט של הדירה וכי אין לחרוג מהמפרט.

תחולת החוק

חוק המכר (דירות) חל על כל דירה שנרכשה למטרות מגורים, עסק או מטרה אחרת וחוזה הרכישה שלה או תאריך הבנייה שלה הוא לאחר ה 1 באוקטובר 1973 .

החוק חל הן על דירות חדשות והן על דירות "יד שניה"  בתנאי שנבנו או נחתמו לאחר ה1 באוקטובר 1973.

החוק קובע כי אם נמצאו ליקויי בניה בניגוד למפרט תחול חובת התיקון על המוכר בהתאם לקבוע בחוק לגבי תקופת הבדק והאחריות של כל ליקוי. תקופת האחריות של הקבלן הינה 3 שנים לאחר תקופת הבדק כמפורט להלן.

תקופות הבדק לפי החוק (לכל תקופה יש להוסיף 3 שנות אחריות):

(1)      ליקויי בניה במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;

(2)      ליקוי בניה בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;

(3)      כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;

(4)      ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, “פיתוח חצר” – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

(5)      כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;

(6)      כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, “כשל” – לרבות נזילות;

(7)      כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;

(8)      סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;

(9)      התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;

(10)    כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

אחריות 20 שנה ויותר לגבי אי התאמה יסודית

הקבלן אחראי גם אם :

1. התגלתה אי-התאמה יסודית בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר , זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה היסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

2. אחריות לתקופה בלתי מוגבלת  – התגלתה אי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית, והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

במקרים בהם הקונה או קונה המשנה גורם לנזק לאחר הקנייה, ואילו המוכר הוכיח זאת לא תחול חובת תיקון הנזק על הקונה.

חוק המכר דירות אף קובע פיצויים בגין אי מסירת הדירה במועד ועוד

התקשר אלינו:

054-5987144

צור איתנו קשר:

golanjonathan@gmail.com

כתובת המשרד:

רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל-אביב