חוזה מכר דירה שאלות ותשובות

 

1. אנו מבקשים למכור את הדירה שרכשנו , ואולם הקבלן מתנה את ביצוע ההעברה בחתימתנו על כתב ויתור על זכויות תביעה. מה לעשות?

החוק קובע כי כל ויתור על זכויות מצד קונה בקשר לאי התאמה המהוה תנאי להעברת זכויות מקונה לקונה משנה, לביצוע תיקונים בדירה או להעמדת הדירה לרשות הקונה – בטל. לכן גם אם חתמתם על כתב ויתור כזה , עדיין ניתן לתבוע את הקבלן.

2. קיבלתי את הדירה באיחור . מהן זכויותי?

במידה וקיבלתם את הדירה באיחור העולה על ששים יום המוכר חייב לשלם לכם פיצויים.  אתם גם זכאים לבטל את החוזה ולדרוש השבה כספית ופיצוים במידה ונקבע בהסכם שהאיחור במועד מסירת הדירה מהוה תניה יסודית. במידה ואין בהסכם תניה יסודית בענין זה הדבר מסור לשיקול דעת בית המשפט לפי הנסיבות ועומק האיחור. במידה ואינכם מעוניינים לבטל את החוזה אזי הנכם זכאים לדרוש מהקבלן פיצוי בגובה 150% מהסכום המוסכם בחוזה, זאת למשך 9 חודשי האיחור הראשונים ובגין כל חודש נוסף של איחור 125% . לחילופין הנכם רשאים לתבוע כל נזק ממשי שנגרם לכם כתוצאה מן האיחור. דייר הבוחר במסלול זה יעשה כן רק אם הנזק הממשי שנגרם לו עולה בערכו על סכומי הפיצוי הקבועים בחוזה.

. 3. בחוזה נקבעה חברת אחזקה לבניין ללא הגבלת זמן ואיננו מרוצים מתפקודה. מהן האפשרויות העומדות בפנינו?

חוק המכר מחייב את המוכר לציין במפורש את זהותה של חברת האחזקה שתמונה לבניין ואת תנאי ההתקשרות (כלומר חוזה האחזקה עם החברה), ואין הוא רשאי לקבוע חברת אחזקה לתקופה בלתי מוגבלת. כמו כן נקבע כי נציגות הבית תהיה רשאית לבטל את הסכם התחזוקה עם החברה כבר בתום שלוש שנים ממועד קבלת הדירה.

4. חלפו חודשים רבים מאז רכשתי את הדירה ואולם היא עדיין לא נרשמה על שמי בטאבו.

החוק מחייב את המוכר לרשום את הדירה בלשכת מרשם המקרקעין כיחידה נפרדת בתוך לא יאוחר מ 18 חודשים ממועד כניסתכם לדירה. במידה והוא לא עשה כן , ניתן להגיש נגדו תביעה על כל נזק שנגרם לכם.

 

 

התקשר אלינו:

054-5987144

צור איתנו קשר:

golanjonathan@gmail.com

כתובת המשרד:

רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל-אביב